ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ БРАНКО ЋОПИЋ
Добитник Награде „СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЋ“ 1978. године за књижевни опус СУНЧАНИ СВЈЕТОВИ ИЗАБРАНА ПРОЗА И ПОЕЗИЈА

Књигу приредио: МЛАДЕНКО САЏАК

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ

Добитник Награде „КЊИЖЕВНИ ВИЈЕНАЦ КОЗАРЕ“ 2017. године за књижевни опус  ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ (1957 – 2017)

Пјесме одабрао: МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ

Књигу приредио: МЛАДЕНКО САЏАК

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ МАТИЈА БЕЋКОВИЋ

Добитник Награде „КЊИЖЕВНИ ВИЈЕНАЦ КОЗАРЕ“ 2008. године

СВЕМИРНО СЛОВО ИЗАБРАНЕ ПЈЕСМЕ, ПОЕМЕ И БЕСЈЕДА

Књигу приредио: МЛАДЕНКО САЏАК

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ ЉУБОМИР СИМОВИЋ

Добитник Награде „КОЗАРА“ 2000. године

ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ (1953-2017)

Пјесме изабрао: ЉУБОМИР СИМОВИЋ

Књигу приредила: АНДРЕЈА МАРИЋ

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ ДРАГАН КОЛУНЏИЈА

Добитник Награде „КЊИЖЕВНИ ВИЈЕНАЦ КОЗАРЕ“ 2011. године

КОРАК НА ДРУГОМ ПУТУ – ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ И ЗАПИСИ

Избор из опуса: ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ И МАТИЈА БЕЋКОВИЋ

Књигу приредио: МЛАДЕНКО САЏАК

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ МИЛОСАВ ТЕШИЋ

Добитник Награде „СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЋ“ 2006. године

ЖЕРАВИЈА ВОДА – ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ И ЛИРСКО-ПРИПОВЕДНА ПРОЗА

Избор урадили: РАНКО ПОПВИЋ И АУТОР

Књигу приредио: РАНКО ПОПОВИЋ

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ

Добитник Награде „КЊИЖЕВНИ ВИЈЕНАЦ КОЗАРЕ“ 2014. године

КРЧЕВИНА – АУТОБИОГРАФСКА МИТОЛОГИЈА

Избор из опуса урадио: ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ

Књигу приредио: ГОРАН МАКСИМОВИЋ

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ ДУШАН КОВАЧЕВИЋ

Добитник Награде „КЊИЖЕВНИ ВИЈЕНАЦ КОЗАРЕ“ 2019. године

О СТРАХУ И СМЕХУ – ИЗАБРАНА ПРОЗА, ПОЕЗИЈА И ДРАМЕ

Текстове изабрали: АНДРЕЈА МАРИЋ И ДУШАН КОВАЧЕВИЋ

Књигу приредила: АНДРЕЈА МАРИЋ

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ОВЈЕНЧАНИ

ПИСАЦ ВАСКО ПОПА

Добитник Награде „Скендер Куленовић“ 1983. године

НА ТРЕПАВИЦИ НЕЗНАНИ – ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ ВАСКА ПОПЕ

Књигу приредила: МИНА ЂУРИЋ

БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

ЕДИЦИЈА ТРАГОВИ

ТРАГОВИ – КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ 2015-2019

Књигу приредили: Зоран Станић и Ведрана Радиновић

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ

Организациони одбор 45. књижевних сусрета на Козари, на сједници одржаној 17.11.2017. године усвојио је одлуку о покретању издавачке дјелатности Књижевних сусрета на Козари и именовао Уређивачки одбор. Циљ ове одлуке је био да се ова књижевна манифестација, која (са прекидима) траје од 1964. Године, обогати и убудуће прати са одговарајућом књижевном едицијом.

Уређивачки одбор  је одлучио да едиција има три линије (стилски и графички различите само у нијансама): прва, и најбројнија, под називом Овјенчани, биће посвећена лауреатима; друга,Трагови, пратиће учеснике Сусретā, све оне писце који су у прошлости долазили на књижевну Козару; трећа линија, Свједочења, биће усмјерена ка ријетким, необичним али значајним литерарним и умјетничким појавама и догађајима, који се могу довести у везу са Сусретима.

Намјера је да се у сваком годишњем колу објаве двије или три књиге из линије Овјенчаните да се сваке друге или треће године појави по једна књига Траговаи Свједочења.

Наша основна идеја је да се овим издавачким подухватом обиљежи и искаже наше вријеме, наша књижевна стварност, али да се евоцира и прошлост, да се призову сјећања, свједочења и слике о неким, сада већ давним временима, да се пронађу и сачувају записи и бесједе, разговори и одјеци о свим тим годинама, догађајима и људима који су иза нас, о писцима који су са својим књижевним стваралаштвом ушли у наше животе и били дио наше културне историје.

У трагању за самосвојном едицијом слободни смо предложити да књиге ове, козарскеедиције буду што ближе народу (као што се то од почетка Сусретаи програмски истицало), тј. обичним али књижевно и културно заинтересованим читаоцима, отвореним и за умјетност и за дијалог. По том приједлогу, и моделу, ове књиге треба да садрже „што више писца и умјетности“, а „што мање метакњижевних докумената“ (научних студија, стручних предговора, оцјена и критика, библиографија и података).

Уз стављање писца у први план, ми бисмо тим књигама додавали оне садржаје који се односе на културна дешавања и на књижевне актере из  тих времена; у дневној штампи и књижевној периодици, у библиотекама и архивама, потражићемо одјеке на те сусрете и награде, интервјуе и записе, осврте и фотографије.

 

Уређивачки одбор

Издавачке дјелатности

Књижевних сусрета на Козари